Tillämpad matematik och statistik

En illustration av ett nätverk

Forskning

Inom tillämpad matematik och statistik använder vi matematikens kraft för att förstå hur världen fungerar. Vi drivs av frågor inom komplexa och kaotiska system där vi hanterar stora mängder data och länkar mikrodynamik till mönster på makronivå.

Vi löser problem inom en mängd tillämpningar – allt från medicin till ekonomi. Till exempel arbetar vi tillsammans med läkemedelsföretag med att beräkna hastigheter hos kemiska reaktioner.

Förutom direkta tillämpningar ägnar vi oss också åt att utveckla rigorösa matematiska metoder. En viktig del av denna forskning är datorstödda bevis och dynamiska system. Genom att utveckla metoder för validerad numerik, där resultaten kan bevisas och inte bara simuleras, kan vi hitta lösningar till problem i icke-linjära system. Och när det gäller vår statistiska forskning fokuserar vi bland annat på icke-linjära error-in-variabler och tidsserieanalys.

Seminarier i tillämpad matematik och statistik

Forskningsprogrammet tillämpad matematik och statistik har två seminarier: CAPA och matematisk statistik. Seminarierna annonseras i institutionens kalendarium.

Senast uppdaterad: 2021-04-19