Tillämpad matematik och statistik

Forskning i samspelet

Inom tillämpad matematik och statistik använder vi matematikens kraft för att förstå hur världen fungerar. Vi drivs av frågor inom komplexa och kaotiska system där vi hanterar stora mängder data och länkar mikrodynamik till mönster på makronivå.

Vi löser problem inom en mängd tillämpningar - allt från biologi och djurs beteende till ekonomi och sociologi. Till exempel arbetar vi tillsammans med läkemedelsföretag med att beräkna hastigheter hos kemiska reaktioner.

En stor del av vår tillämpade forskning fokuserar på gruppbeteende hos djur och människor. Här använder vi matematiska modeller för att förstå fågelflockar, mänskligt beteende i sociala situationer och socioekonomisk utveckling.

Förutom direkta tillämpningar ägnar vi oss också åt att utveckla rigorösa matematiska metoder. En viktig del av denna forskning är datorstödda bevis och dynamiska system. Genom att utveckla metoder för validerad numerik, där resultaten kan bevisas och inte bara simuleras, kan vi hitta lösningar till problem i icke-linjära system. Och när det gäller vår statistiska forskning fokuserar vi bland annat på icke-linjära error-in-variabler och tidsserieanalys.

Seminarier i tillämpad matematik och statistik

Forskningsprogrammet tillämpad matematik och statistik har två seminarier: CAPA och matematisk statistik. Seminarierna annonseras i institutionens kalendarium.