Sannolikhetsteori och kombinatorik

  • Datum:
  • Föreläsare: Igor Kortchemski, École polytechnique
  • Kontaktperson: Clément Requilé
  • Seminarium

Seminariet ges på engelska. Abstract och titel finns på den engelskspråkiga versionen av denna sida.