Sannolikhetsteori och kombinatorik

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Cyril Marzouk, Ecole Polytechnique
  • Kontaktperson: Paul Thévenin
  • Seminarium

Titel: On the geometry of biconditioned random trees. Seminariet ges på engelska.

Seminariet äger rum på Ånströmlaboratoriet men det går även att delta via Zoom. Koden är de sex första decimalerna i pi.

Abstract finns på den engelskspråkiga versionen av denna sida.