Licentiatseminarium

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2005
  • Föreläsare: Fabian Burghart
  • Kontaktperson: Fabian Burghart
  • Seminarium

Titel: ''Modifying the Cutting Model and Combining Pólya Urns''. Opponenten är Jonas Sjöstrand, Mälardalens högskola.