Dynamiska system och talteori

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Matthew Palmer
  • Kontaktperson: Reza Mohammadpour
  • Seminarium

Titel: Vaaler's theorem in number fields. Seminariet ges på engelska.

Seminariet ges på Ångströmlaboratoriet men det går även att delta via Zoom. För mer information, kontakta Reza Mohammadpour.

Abstract finns på den engelskspråkiga versionen av denna sida.