PDE och tillämpningar

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Prashanta Garain
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Seminarium

Titel: On the regularity theory for mixed local and nonlocal quasilinear elliptic equations. Seminariet ges på engelska.

Seminariet kommer att äga rum på Ångströmlaboratoriet men det går även att delta via Zoom.

Abstract finns på den engelskspråkiga versionen av denna sida.