Anders Karlsson får Eva och Lars Gårdings pris i matematik

2017-12-07

Anders Karlsson tilldelas Eva och Lars Gårdings pris i matematik för sina bidrag inom dynamiska system, slumpvandring, gruppteori och harmonisk analys med hyperboliska strukturer som tema. Anders Karlsson delar priset med Hans Ringström och de får 125 000 kronor vardera.

Anders Karlsson

Priset utdelas av Kungliga fysiografiska sällskapet och ges årligen, omväxlande vartannat år till matematik respektive lingvistik. Bland tidigare pristagare finns Dennis Hejhal och Svante Janson. Årets prisutdelning ägde rum den 2 december i Lund.

Om Eva och Lars Gårdings pris på Kungliga fysiografiska sällskapets webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-03-26