Nydisputerad algebraiker berättar

2017-12-11

I september disputerade Love Forsberg i algebra. Dagen efter disputationen frågade vi om hans tankar och framtidsplaner.

Love Forsberg på disputationsfesten

Du disputerade i algebra igår. Grattis! Hur känns det?

Det är en salig mix av lättnad, glädje, tomhet och förväntan. Fast mest glädje. Jag har spenderat ett decennium på Uppsala universitet, från magisterstudent på matematik/data, via masterprogrammet i ren matematik följt av doktorandstudier. Det är ett decennium som har lärt mig väldigt mycket och där jag har träffat väldigt många intressanta och vänliga människor. 

Vad händer härnäst?

Om jag hade fått frågan för en vecka sedan hade jag sagt att jag skulle bli programmerare, eller möjligen gymnasielärare i matematik. Men sedan hände något. De frågor jag fick från opponenten och betygskommittén var väldigt inspirerande, så jag måste lägga tillbaka post-doc bland de tjänster jag letar efter. Klart är att jag inte vill lämna matematik, logik och systematik bakom mig. Det vore också kul om jag kunde få ett ändligt Erdős-tal.

Om Erdős-tal