Schock-priset till Nikolai G. Makarov

2020-03-12

2020 års Rolf Schockpris i matematik tilldelas Nikolai G. Makarov, California Institute of Technology, med motiveringen ”för hans betydande insatser i komplex analys och dess tillämpningar i matematisk fysik.”

Läs mer om Rolf Schockpriset på Kungl. Vetenskapsakademiens webbplats

Senast uppdaterad: 2021-03-26