Coronavirus-information från rektor

2020-03-16

Universitetsrektor Eva Åkesson har skickat brev med information till medarbetare och studenter: 

Smittspridningen av Coronaviruset väcker många frågor och som rektor förstår jag att det finns en oro, både över smittan och över hur det ska gå med undervisning och annan verksamhet. Det är viktigt att du själv håller dig uppdaterad via den informationssida som uppdateras kontinuerligt https://mp.uu.se/sv/web/info/vart-uu/information-om-corona

Universitetet jobbar intensivt med att hitta alternativa lösningar på olika utmaningar som uppstår i verksamheten. Det finns en beredskap för olika scenarier. Läs mer på rektorsbloggen. https://rektorsbloggen.uu.se/2020/03/13/corona-lyssna-pa-sakkunskapen/

Vänliga hälsningar,

Eva Åkesson

Rektor