Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer (17 mars 2020):

2020-03-17

Vid en presskonferens på förmiddagen meddelade statsminister Stefan Löfvén att Folkhälsomyndigheten rekommenderar bland annat universitet och högskolor att gå över till distansundervisning från och med i morgon onsdag den 18 mars.

Förberedelser är redan igång på institutioner, fakulteter, vetenskapsområden och inom administrationen.

Rektor fattar beslut om åtgärder vid Uppsala universitet inom kort. Mer information kommer under dagen.