Rektorsbeslut: Undervisning och examination på distans fr.o.m. 2020-03-18

2020-03-17

Efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten har rektor fattat beslut om bland annat distansundervisning och -examination. För matematiska institutionen har rektors beslut följande konsekvenser:

Från och med 2020-03-18 ges alla våra tentor som hemtentor. 

Morgondagens tentor (18 mars) flyttas till måndagen den 23 mars (bl.a. Linjär algebra III och PDE intro).

Nästa undervisningsperiod startar den 24 mars (i stället för den 23 mars).

Undervisning under den kommande perioden ska bedrivas via distans. (Mer information kommer.)

Läs rektors beslut