Utökad omtentamensperiod

2020-03-25

Omtentamensperioden i augusti utökas till att innefatta hela augusti (inklusive lördagar och söndagar) enligt ett beslut i fakultetsnämnden.

Läs beslutet