Utökad omtentamensperiod

2020-03-25

Omtentamensperioden i augusti 2020 utökas till att innefatta hela augusti (inklusive lördagar och söndagar) enligt ett beslut i fakultetsnämnden.

Läs mer om utökad omtentamensperiod på Teknats webbplats

Senast uppdaterad: 2021-03-26