KAW-stöd till Uppsala-matematiken

2020-04-14

Inom ramen för Matematikprogrammet 2020 beviljar Knut och Alice Wallenbergs stiftelse stöd till matematiska institutionen vid Uppsala universitet.

Stödet består i att dr Paolo Ghiggini, Université de Nantes, rekryteras som gästprofessor efter en ansökan av Georgios Dimitroglou Rizell, samt att Thomas Kragh tilldelas medel för en postdoktor som ska utforska Weinstein-mångfalder.

Läs mer om gästprofessor Paolo Ghiggini
Läs mer om Thomas Kraghs postdoktorala projekt