Matematiska institutionens styrelse

Institutionsstyrelsen är institutionens beslutande organ. Mandatperioden för lärare och administrativ personal är tre år. För doktorander gäller en mandatperiod om ett år. 

Ordförande

Georgios Dimitroglou Rizell

Personlig suppleant ordförande

Stephan Wagner

Lärare, ledamöter

Anna Sakovich

Erik Ekström

Martin Herschend

Jordi-Lluís Figueras

Lärare, gruppsuppleanter i nämnd ordning

Inger Sigstam

Kaj Nyström 

Veronica Crispin 

TA, ordinarie ledamot

Mattias Landelius

TA, suppleant

Shumin Pan

Doktorander, ledamöter 200701-210630

Elin Persson Westin

Anders Israelsson

Suppleant

Joel Dahne

GU-studentrepresentanterna 2020

Ellen Jakobsson

Suppleant

Jonathan Lindell


Adjungerade utan rösträtt

LV-ombud

Rolf Larsson

Administrativ chef

Jörgen Hellberg

Senast uppdaterad: 2021-02-16