Matematiska institutionens styrelse

Institutionsstyrelsen är institutionens beslutande organ. Mandatperioden för lärare och administrativ personal är tre år. För doktorander gäller en mandatperiod om ett år. 

Ordförande

Georgios Dimitroglou Rizell

Personlig suppleant till ordförande

Stephan Wagner

Lärare, ordinarie ledamöter

Anna Sakovich

Erik Ekström

Martin Herschend

Jordi-Lluís Figueras

Lärare, gruppsuppleanter i nämnd ordning

Inger Sigstam

Kaj Nyström 

Veronica Crispin 

administrativ personal, ordinarie ledamot

Mattias Landelius

Administrativ personal, suppleant

Shumin Pan

Doktorander, ordinarie ledamöter 20200701-20210630

Elin Persson Westin

Anders Israelsson

Doktorander, suppleant

Joel Dahne

Studenter, ordinarie

Ellen Jakobsson

Studenter, suppleant

Jonathan Lindell

Adjungerade utan rösträtt

Lika villkorsombud

Rolf Larsson

Administrativ chef

Jörgen Hellberg

Senast uppdaterad: 2021-05-04