Presentation av Examensarbete E: Micro payments - Viable technical platforms and models for a bank to provide payments on micro amounts

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4003
  • Föreläsare: Kevin Cribäck
  • Kontaktperson: Kaj Nyström
  • Seminarium