Presentation av Examensarbete C: Auction theory

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Filip An
  • Kontaktperson: Erik Ekström
  • Seminarium