Disputation: Gaussian process models of social change.

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen
  • Föreläsare: Björn Blomqvist
  • Kontaktperson: Björn Blomqvist
  • Seminarium

The opponent is Dr. Ian Vernon (Durham University)