Matematikseminarium: Dragkamp och PDE

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4003
  • Föreläsare: Kaj Nyström
  • Kontaktperson: Elin Persson Westin
  • Seminarium

Detta seminarium riktar sig till studenter på kandidat- och ämneslärarprogrammet i matematik men alla intresserade är välkomna.

Slumpvandring formulerad som Brownsk rörelse har tydliga kopplingar till randvärdesproblem för linjära elliptiska och paraboliska partiella differentialekvationer. Mindre känt är att det även finns kopplingar mellan matematiska formuleringar av spel som dragkamp mellan två motparter och teorin för icke-linjära partiella differentialekvationer. I denna föreläsning kommer jag att diskutera dessa samband. Föreläsningen förutsätter inte mer än grundläggande kunskaper i sannolikhetsteori och flervariabelanalys.