Matematiska föreningen: Prisutdelning och föredrag

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 80109
  • Föreläsare: Matematiska föreningen anordnar årsmöte och vårterminens prisutdelning. Sedan håller Professor Eric Schippers (Universitetet i Manitoba) föredrag. Dessutom bjuder vi på fika. Alla är varmt välkomna!
  • Kontaktperson: Anders Israelsson
  • Seminarium

Titel: Complexification

Abstrakt: Number systems have been extended many times over the centuries, expanding our abilities and understanding.  This talk centres on the extension to complex numbers.  We show how they arise naturally, and give some examples of new ideas and insights which they immediately lead to. No previous knowledge of complex numbers is needed.