Presentation av examensarbete E i matematik: Parametric Geometry of Numbers and Exponents of Diophantine Approximation

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2004
  • Föreläsare: Erik Landstedt
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Andreas Strömbergsson
  • Seminarium