Presentationer av examensarbete C i matematik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4006
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Vera Koponen
  • Seminarium

14:15: Sandra Berg, Nakayama algebras