Presentationer av examensarbete E i matematik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4003
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Ekström
  • Seminarium

13:15 Malvina Fröberg, Optimal Importance Sampling for Diffusions

14:15 Erik Lundin, Sequential Testing for Diffusion Processes