Presentationer av examensarbete C i matematik

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4006
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Vera Koponen
  • Seminarium

13:15: Erik Eklund, Ruin asymptotics and reinsurance.

14:15: Carl Öhrnell, Lie theory and PDE.

15:15: Edward Motzi, En enkel modell i utslagningsturneringar.

16:15: Lisa Segerdorff, Sonja Kovalevsky och hennes matematik.