Presentation av examensarbete E i matematik: Anomaly detection in seasonal ARIMA models

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 74118
  • Föreläsare: Filip Örneholm
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Rolf Larsson
  • Seminarium