Presentationer av examensarbete C i matematik

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4006
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Vera Koponen
  • Seminarium

13:15: Simon Michael, Elliptic Curves with Applications in Cryptography.

15:15: Adam Hallberg, Irrationella tal.

16:15: Joar Lind, Discrete choice modelling- Estimering och utvärdering av multinomial logitmodell i R för tillämpning i godstransportmodellering.