Presentation av examensarbete C i matematik: Knots, Reidemeister moves and knot invariants

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Tova Alsätra
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Thomas Kragh
  • Seminarium