Presentation av examensarbete E i matematik: Bayesian sequential testing of the drift of a multi-dimensional Brownian motion

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Georgia Valachi
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Ekström
  • Seminarium