Egenvärdesproblem

  • Datum: –16.15
  • Plats: ITC 2245
  • Föreläsare: Jörgen Östensson
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Elin Persson Westin
  • Seminarium

Eigenvalue problems – in Swedish

Många frågeställningar inom såväl den rena matematiken som dess tillämpningar involverar lösandet av egenvärdesproblem. T.ex. är de frekvenser som produceras av en trumma relaterade till egenvärden till Laplaceoperatorn, och tillåtna energinivåer i kvantmekanik utgör egenvärden till den så kallade Schrödingeroperatorn. Jag ger en kort introduktion till ovanstående mycket fascinerande område.