Presentation av examensarbete: Gaussian process regression in computational finance

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Hugues Herfurth
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Maciej Klimek
  • Seminarium

Presentation av examensarbete