Kollokvium (Lyudmila Turowska): TBD

  • Datum: –16.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Thomas Kragh
  • Seminarium