Algebra och geometri: Troligen inställt pga Coronaviruset

  • Datum: –16.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Valentijn Karemaker (SU/Utrecht)
  • Kontaktperson: Volodymyr Mazorchuk
  • Seminarium