Algebra och geometri: Titel kommer senare

  • Datum: –16.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Elin Person Westin (Uppsala)
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Volodymyr Mazorchuk
  • Seminarium