Algebra och geometri: Flyttat till den 19 maj

  • Datum: –16.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Alejandra Perez (Uppsala)
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Volodymyr Mazorchuk
  • Seminarium