Matematikseminariet Inställt pga Coronaviruset

  • Datum: –16.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4007
  • Föreläsare: Joel Dahne
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Elin Persson Westin
  • Seminarium