Matematikseminariet: A+B=C and Fermats last theorem

  • Datum: –16.15
  • Plats: Zoom-möte https://uu-se.zoom.us/j/61329021684 https://uu-se.zoom.us/j/61329021684
  • Föreläsare: Anders Karlsson
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Elin Persson Westin
  • Seminarium

The seminar is aimed at second year bachelor students and students at the teacher programme in mathematics, but everyone is of course welcome. If you are teaching students who you think might be interested, please tell them about the seminar. The seminar will be held in Swedish.

Abstract: Likheter mellan hela tal och polynom möter vi redan i skolan, t ex division med rest. Analogin är mycket djupare och mer mystisk än så. Ett sådant exempel är ett visst enkelt men kraftfullt påstående för polynom som upptäcktes på 1980-talet. Motsvarande för de hela talen är (kanske) ännu obevisat. Vi ska ser hur Fermats stora sats (bevisad av Wiles 1995) snabbt följer. Ämnet heltalslösningar till polynomekvationer har varit med mänskligheten i 5000 år. I början var det relevant för byggkonstruktion, typ pyramider, under tusentals år ansågs nog ämnet helt världsfrånvänt, men i våra dagar är det i högsta grad aktuellt för kryptering.