Presentation av kandidatuppsats: Ergodic theory and applications to combinatorial problems

  • Datum: –14.00
  • Plats: Zoom-möte https://uu-se.zoom.us/j/104868591, mötes-ID 104 868 591
  • Föreläsare: Benjamin Meco. Examinator: Jörgen Östensson.
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Anders Karlsson
  • Seminarium