Matematikseminariet

  • Datum: –16.15
  • Plats: Zoom-möte
  • Föreläsare: Joel Dahne
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Elin Persson Westin
  • Seminarium

Integritet för platsdata

I dagens samhälle samlas stora mängder platsdata in från apparater såsom mobiltelefoner och GPS:er. Denna typ av data har många användningsområden, aktuellt är att det har används för att bekämpa spridningen av Covid-19 i flera länder. Men den här datan kan också innehålla väldigt privat information som man kanske inte vill dela med sig av. Efter att ha introducerat integritetsproblemen med samlingar av platsdata presenterar vi en metod för att analysera den personliga integriteten hos sådana samlingar och en algoritm för att förbättra den.

Seminariet ges via Zoom. Länk till mötet skickas ut till kandidat- och masterstudenter samt till hela matematiska institutionen. Om du inte får länken i tid för mötet kan du kontakta Elin Persson Westin, elin.persson.westin@math.uu.se.