Presentation av masterprojekt

  • Datum: –11.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 74118 and via Zoom, meeting id: 2289007974
  • Föreläsare: Mathias Berggren
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Silvelyn Zwanzig
  • Seminarium

Conditional mean variables: A method for estimating latent linear relationships with discretized observations