Presentation av Examensarbete C

  • Datum: –15.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2004 eller Zoom 650 5904 7722
  • Föreläsare: Johan Tilli
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Vera Koponen
  • Seminarium

Spelteori och auktioner