Presentation av Examensarbete C

  • Datum: –16.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2004 eller Zoom 699-250-9213
  • Föreläsare: Alice Pettersson
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Vera Koponen
  • Seminarium

Vilka faktorer påverkar niornas betyg?
En logistisk regressionsanalys över högstadieskolor i Uppsala län.