Presentation av Examensarbete C

  • Datum: –14.15
  • Plats: Zoom-id 228 900 7974
  • Föreläsare: Camilla Molin
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Silvelyn Zwanzig
  • Seminarium

A statistical analysis of the performance in mathematics of secondary students in Portugal.