Disputation

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemssalen eller Zoom-möte; https://uu-se.zoom.us/j/68912639847
  • Föreläsare: Laertis Vaso
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Volodymyr Mazorchuk
  • Seminarium

Constructions of n-cluster tilting subcategories using representation-directed algebras. Opponent: prof. Øyvind Solberg (NTNU).