Presentationer av Examensarbete C i matematik

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom-möten, se mötes-ID i beskrivningen ovan
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Vera Koponen
  • Seminarium

13.15:
Linnea Eklund, Analys av Instagramflöde
Lisa Olausson och Fredrika Westerberg, Principal component analys av Instagram

Zoom ID: 64110560263

14.15:
Isak Dahlqvist, Discrete martingales and harmonicity

zoom ID: 437 295 2846

15.15:
Albert Nilsson, Exploring strategies in Monopoly using Markov chains and simulation

zoom ID: 437 295 2846

16.15:
William Norman, Evolutionary game dynamics

zoom ID: 437 295 2846