Presentation av examensarbete E i matematik

  • Datum: –14.00
  • Plats: Zoom-möte: https://uu-se.zoom.us/j/61320453648
  • Föreläsare: Nathaniel Ahy
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Benny Avelin
  • Seminarium

A Comparison between Approximations of Option Pricing Models and Risk-Neutral Densities using Hermite Polynomials.