Presentationer av Examensarbete C i matematik

  • Datum: –16.15
  • Plats: Zoom, se beskrivningen ovan
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Vera Koponen
  • Seminarium

10.15: Arvid Törnblom: Fractal geometry and digital sundials
Zoom: 690 813 837 91

11.15: Josefin Wahlström: Exempel på Kleinska geometrier
Zoom: 635 367 803 40

13.15: Miranda Libert: Fermats sista sats. Några tidiga försök att lösa en av matematikens svåraste gåtor.
Zoom: 621 331 355 90

14.15: Mikolaj Cuszynski-Kruk: On Frobenius Theorem and Classification of Real Division Algebras.
Zoom: 657 068 698 78

15.15: Casper Fredriksson de Rond: Alfa-betakvot i prostatacancer.
Zoom: 657 784 314 76