Presentationer av Examensarbete C i matematik

  • Datum: –17.15
  • Plats: Zoom, se ovan
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Vera Koponen
  • Seminarium

08.15: Patrik Deigård: Liouville's equation on simply connected domains
Zoom 311 439 61 06

09.15: Elsa Graneland: Orthogonal polynomials and special functions
Zoom 674 534 707 61

13.15: Victor Wikström: History and properties of random recursive trees
Zoom 618 718 741 71

14.15: Johan Härdig: Goldbachs förmodan - ett heuristiskt tillvägagångssätt
Zoom 478 093 280

15.15: Hanna Wedin: Matematisk induktion
Zoom 695 408 770 69

16.15: Oskar Edsjö: Lösning av polynomekvationer
Zoom 694 662 945 51