Presentation av Examensarbete C i matematik

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/478093280
  • Föreläsare: Oskar Edsjö
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Gunnar Berg
  • Seminarium

Ekvationslösningens historia från Al-Khwarizmi till Abel