Presentation av examensarbete E i finansiell matematik

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom 644 2266 1868
  • Föreläsare: Georg Orfanidis
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Maciej Klimek
  • Seminarium

Mathematical aspects of pairs trading


Datum: Måndag 21 september
Tid: 15:15 - 16:00