Presentation av Examensarbete (15 hp)

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom-möte 647 8949 2190
  • Föreläsare: Gustaf Dehlbom
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Maciej Klimek
  • Seminarium

Interpolation of the yield curve